kontakt
 
     
   
     
 
byty
 
 

byt Radlinského

 

byt Kramáre

 

apartmán Záhorská Bystrica

       
  rodinné domy
dom Trnávka
dom Černošice
dom Marianka
dom Sliačska
  bytové domy
  nadstavba Račianska
  nadstavba Rumančeková
  nadstavba Kyjevská
  nadstavba Mokrohájska
  nadstavba Cyprichova
       
  obchody
  Cent / Ivanka pri Dunaji
       
  komerčné interiéry
  Denim HQ Bratislava
  ROS office
     
  súťaže

Nadstavba bytového domu / Rumančeková ulica / Bratislava

 

Slovenská Národná Galéria / Bratislava

Františkáni / Bratislava

autor: Martin Vojta
spolupráca: R. Zelenák, J. Veselovský
projekt: 2010
realizácia: 09/2010 – 01/2012

zastavaná plocha: 850 m2
úžitková plocha: 1806 m2
obostavaný priestor :  6957 m3

Foto:  T. Manina,  M. Vojta,  J. Veselovský

Koncept  nadstavby  na panelovom bytovom dome v Ružinove -Trávnikoch je založený na prevzatí  základnej modulovej štruktúry panelového domu a jej priestorových modifikácií. Základný modul má osové rozmery 3,6m x 2,8 m. Štruktúra je výsledkom aplikácie  viacerých kritérii dôležitých pre dané miesto a kvalitu bývania, ako napr. svetlotechnické parametre objemu vzhľadom na okolie, tlmenie hluku z ulice, výhľady na centrum mesta a Karpaty, resp. pohľadové súkromie jednotlivých priestorov. Objem je preto diferencovaný na horizontálne pásy s vlnovým vykonzolovaním ako reakciou na monotónnosť jestvujúcej zástavby / byt. domu.  
Výsledný objem teda pozostáva z modulov prevzatých z pôvodného  domu, ktoré sú v priečnej osi vysúvané resp. zasúvané  a vytvárajú  terasovitú zvlnenú obytnú štruktúru. Posun nižšie položeného podlažia vytvára plochu terasy alebo loggie pre nasledujúce podlažie. Posledné podlažie je ustúpené a jeho plocha zmenšená  tak, aby zaberala ca. 50% plochy strechy  pôvodného bytového  domu.

  Škola / Úvaly u Prahy
  Janáčkovo Kulturní Centrum / Brno
 

© MV_ Architecture 2014

 
 
         
     
       
     
           
     
           
     
    situácia  
           
     
    schémy konceptu  
           
 
    pôdorys 5.-7.np  
           
 
    rez pôvodný a nový stav  
           
pohľady pôvodný a nový stav
 
pôvodný stav
 
naspäť