kontakt
   
 
 
interiéry
 
 

byt Radlinského

 

byt Kramáre

 

apartmán Záhorská Bystrica

  Denim HQ Bratislava
   
rodinné domy
dom Litice
dom Černošice
dom Marianka
dom Sliačska
 
bytové domy
rezidencia Priekopnícka
  nadstavba Račianska
  nadstavba Rumančeková
  nadstavba Kyjevská
  nadstavba Mokrohájska
  nadstavba Cyprichova
   
  obchody
  Cent / Ivanka pri Dunaji
  Retail Park Slnečnice
   
  urbanizmus
Zóna D / Južné mesto / Bratislava
 

Nadstavba bytového domu / Rumančeková ulica / Bratislava

súťaže

Slovenská Národná Galéria / Bratislava

autor: Ing. arch. Mgr. art. Martin Vojta
spolupráca: R. Zelenák, J.Veselovský
projekt: 2010
realizácia: 09/2010 – 01/2012

zastavaná plocha: 850 m2
úžitková plocha: 1806 m2
obostavaný priestor :  6957 m3

Foto:  T. Manina,  M. Vojta,  J. Veselovský

Koncept  nadstavby  na panelovom bytovom dome v Ružinove -Trávnikoch je založený na prevzatí  základnej modulovej štruktúry panelového domu a jej priestorových modifikácií. Základný modul má osové rozmery 3,6m x 2,8 m. Štruktúra je výsledkom aplikácie  viacerých kritérii dôležitých pre dané miesto a kvalitu bývania, ako napr. svetlotechnické parametre objemu vzhľadom na okolie, tlmenie hluku z ulice, výhľady na centrum mesta a Karpaty, resp. pohľadové súkromie jednotlivých priestorov. Objem je preto diferencovaný na horizontálne pásy s vlnovým vykonzolovaním ako reakciou na monotónnosť jestvujúcej zástavby / byt. domu.  
Výsledný objem teda pozostáva z modulov prevzatých z pôvodného  domu, ktoré sú v priečnej osi vysúvané resp. zasúvané  a vytvárajú  terasovitú zvlnenú obytnú štruktúru. Posun nižšie položeného podlažia vytvára plochu terasy alebo loggie pre nasledujúce podlažie. Posledné podlažie je ustúpené a jeho plocha zmenšená  tak, aby zaberala ca. 50% plochy strechy  pôvodného bytového  domu.

Františkáni / Bratislava
  Škola / Úvaly u Prahy
  Janáčkovo Kulturní Centrum / Brno
   
 

© MV_ Architecture 2014

     
   
 
         
     
       
     
           
     
           
     
    situácia  
           
     
    schémy konceptu  
           
 
    pôdorys 5.-7.np  
           
 
    rez pôvodný a nový stav  
           
pohľady pôvodný a nový stav
 
pôvodný stav
 
naspäť