kontakt
 
     
   
     
 
byty
 
 

byt Radlinského

 

byt Kramáre

 

apartmán Záhorská Bystrica

       
  rodinné domy
dom Trnávka
dom Černošice
dom Marianka
dom Sliačska
  bytové domy
  nadstavba Račianska
  nadstavba Rumančeková
  nadstavba Kyjevská
  nadstavba Mokrohájska
  nadstavba Cyprichova
       
  obchody
  Cent / Ivanka pri Dunaji
       
  komerčné interiéry
  Denim HQ Bratislava
  ROS office
     
  súťaže

Nadstavba bytového domu / Račianska ulica / Bratislava

 

Slovenská Národná Galéria / Bratislava

Františkáni / Bratislava

autor: Martin Vojta
spolupráca: Rado Zelenák
projekt: 2008
realizácia: 06/2008 – 09/2009
obostavaný objem nadstavby: 2986 m3
úžitková plocha bytov: 722 m2

foto: M.Vojta, M.Skrak

Cena ARCH 2010 –nominácia

Nadstavba na bytovom dome z roku 1925. Pôvodná zástavba v tejto lokalite bola kompaktná, domy boli prepojené štítovými múrmi, mali prejazdné brány a vnútorný dvor. V povojnovom období, keď boli budované ďalsie obytné ulice tejto štvrte, bola časť zástavby zbúraná, čím sa vytvorila priečna uličná sieť prepájajúca Račiansku ulicu s Pionierskou.
  Objekt je súčasťou radového zoskupenia 3 bytových domov vo vyústení Račianskej ulice na križovatku s Pionierskou ulicou. Miesto je charakteristické  kontrastom mestského ruchu Račianskej ulice a tichého vnútrobloku a zelene v dvornej časti pozemku.
  

Nadstavba je dvojpodlažná so sedlovou strechou s obytným podkrovím. Priznanie novej dostavby je artikulovaná rastrom loggií a okien, ktoré vychádzajú z vnútornej dispozície bytov a nie zo schémy okenných otvorov jestv. stavby. Hmota nadstavby dodržuje výšku hrebeňa strechy, hlavnej rímsy, sklon a podlažnosť susedného domu, čím dopĺňa hmotu radovej zástavby do kompaktného celku s rovnakou výškou strechy a podlažnosťou.
  V nadstavbe je 12 nových bytov, ktoré sú prístupné z priestoru nadstavaných  jestv. schodísk s dvomi novými pristavanými výťahmi pre 3 osoby.

Škola / Úvaly u Prahy
Janáčkovo Kulturní Centrum / Brno
 

© MV_ Architecture 2014

         
 
         
     
       
     
           
     
           
     
           
     
    situácia  
           
 
    schémy  
           
 
    pôdorys 5.-6.np  
           
 
    pôdorys 7.np  
           
     
    rez  
           
 
pôvodný stav  
   
naspäť