kontakt
 
 
interiéry

byt Radlinského

byt Kramáre

apartmán Záhorská Bystrica

Denim HQ Bratislava
 
rodinné domy
dom Litice
dom Černošice
dom Marianka
dom Sliačska
 
bytové domy
rezidencia Priekopnícka
  nadstavba Račianska
  nadstavba Rumančeková
  nadstavba Kyjevská
  nadstavba Mokrohájska
  nadstavba Cyprichova
   
  obchody
  Cent / Ivanka pri Dunaji
  Retail Park Slnečnice
 
  urbanizmus
Zóna D / Južné mesto / Bratislava
 

Nadstavba bytového domu / Račianska ulica / Bratislava

súťaže

Slovenská Národná Galéria / Bratislava

autor: Ing. arch. Martin Vojta
Ing. arch. R. Zelenák

projekt: 2008

realizácia: 06/2008 – 09/2009

obostavaný objem nadstavby: 2986 m3
úžitková plocha bytov: 722 m2

foto: M.Vojta, M.Skrak

Cena ARCH 2010 / nominácia

Nadstavba na bytovom dome z roku 1925. Pôvodná zástavba v tejto lokalite bola kompaktná, domy boli prepojené štítovými múrmi, mali prejazdné brány a vnútorný dvor. V povojnovom období, keď boli budované ďalsie obytné ulice tejto štvrte, bola časť zástavby zbúraná, čím sa vytvorila priečna uličná sieť prepájajúca Račiansku ulicu s Pionierskou.
  Objekt je súčasťou radového zoskupenia 3 bytových domov vo vyústení Račianskej ulice na križovatku s Pionierskou ulicou. Miesto je charakteristické  kontrastom mestského ruchu Račianskej ulice a tichého vnútrobloku a zelene v dvornej časti pozemku.
  

Nadstavba je dvojpodlažná so sedlovou strechou s obytným podkrovím. Priznanie novej dostavby je artikulovaná rastrom loggií a okien, ktoré vychádzajú z vnútornej dispozície bytov a nie zo schémy okenných otvorov jestv. stavby. Hmota nadstavby dodržuje výšku hrebeňa strechy, hlavnej rímsy, sklon a podlažnosť susedného domu, čím dopĺňa hmotu radovej zástavby do kompaktného celku s rovnakou výškou strechy a podlažnosťou.
  V nadstavbe je 12 nových bytov, ktoré sú prístupné z priestoru nadstavaných  jestv. schodísk s dvomi novými pristavanými výťahmi pre 3 osoby.

Františkáni / Bratislava
Škola / Úvaly u Prahy
Janáčkovo Kulturní Centrum / Brno
 

© MV_ Architecture 2014

   
   
 
         
     
       
     
           
     
           
     
           
     
    situácia  
           
 
    schémy  
           
 
    pôdorys 5.-6.np  
           
 
    pôdorys 7.np  
           
     
    rez  
           
 
pôvodný stav  
   
naspäť