kontakt
 
 
interiéry

byt Radlinského

byt Kramáre

apartmán Záhorská Bystrica

Denim HQ Bratislava
 
rodinné domy
dom Litice
dom Černošice
dom Marianka
dom Sliačska
 
bytové domy
rezidencia Priekopnícka
nadstavba Račianska
nadstavba Rumančeková
nadstavba Kyjevská
nadstavba Mokrohájska
nadstavba Cyprichova
 
obchody
Cent / Ivanka pri Dunaji
Retail Park Slnečnice
 
urbanizmus
Zóna D / Južné mesto / Bratislava
   

Rezidencia Priekopnícka / Bratislava

súťaže

Slovenská Národná Galéria/Bratislava

autor: Ing. arch. M. Vojta
Ing.arch. R. Zelenák,Ing.arch. J.Pieš

projekt: 2016
realizácia: 03/2017 – 11/2017

zastavaná plocha: 171 m2
úžitková plocha: 312 m2
obostavaný priestor : 1568 m3

Cena Arch 2018 / nominácia

Parcela sa nachádza na Priekopníckej ulici, na severnom okraji mestskej časti  Podunajské Biskupice, na periférii  mesta, v území vymedzenom hlavnými komunikáciami Popradská - Vrakunská  a  kanálom Malého Dunaja. Lokalita je stavebne aj funkčne rôznorodá  – rodinné domy; bytové sekciové, radové a vežové domy s odlišnou výškovou niveletou; objekty služieb a prevádzok; dopravná tepna. Parcela novostavieb je v stabilizovanom území. Zadanie  projektu bolo /pri  aplikácii regulačných limitov/ efektívne využitie parcely so svojimi špecifikami – stavebnou a funkčnou rôznorodosťou v okolí, odstupmi susedných objektov, geometriou a orientáciou parcely.  Výsledný koncept predstavuje  hybridnú  forma bývania, ktorá je na pomedzí dvoch obytných foriem – samostatný rodinný dom so záhradou vs. bytová jednotka v spoločnom bytovom dome.

 

Františkáni / Bratislava
Škola / Úvaly u Prahy
Janáčkovo Kulturní Centrum / Brno
 

© MV_ Architecture 2014

           
       
         
       
         
       
         
       
         
       
   
situácia
   
pôdorys 1.np
pôdorys 2.np
pôdorys 3.np
   
   
rez
   
    naspäť