kontakt
 
 
interiéry

byt Radlinského

byt Kramáre

apartmán Záhorská Bystrica

Denim HQ Bratislava
 
rodinné domy
dom Litice
dom Černošice
dom Marianka
dom Sliačska
 
bytové domy
rezidencia Priekopnícka
nadstavba Račianska
nadstavba Rumančeková
nadstavba Kyjevská
nadstavba Mokrohájska
nadstavba Cyprichova
 
obchody
Cent / Ivanka pri Dunaji
Retail Park Slnečnice
 
urbanizmus
Zóna D / Južné mesto / Bratislava
   

Zóna D - urbanistická štúdia / Južné mesto / Bratislava

súťaže

Slovenská Národná Galéria/Bratislava

autori: Ing. arch. M. Vojta
Ing. arch. Ján Pieš
Ing. arch. Jozef Veselovský
Ing. arch. Rado Zelenák

štúdia: 2018
riešené územie: 62.270 m2

Urbanistický koncept  rozvoja periférnej oblasti Petržalky.
Základnou ideou pri  hľadaní  priestorového konceptu  zóny  bolo vytvorenie  autonómneho  prostredia  pre  šport ,  rekreáciu, apartmánové bývanie a  pobytovú   zeleň  na východnom perimetri Petržalky,   nový typ  mestskej  krajiny  doplnenej  o občiansku vybavenosť  a  bývanie.   Výsledný koncept  je obytný  kampus,  výškovo diferencovaná krajina  so zeleňou,  externými  športoviskami  a  pavilónmi objektov.
Koncept návrhu reaguje na  podmienky územia  minimalizovaním  limitov   využitím  potenciálov.
Kampus   je členený na  časť určenú pre športové haly , občiansku  vybavenosť  a futbalovú  akadémiu s priľahlým  služobným bývaním.

  Františkáni / Bratislava
  Škola / Úvaly u Prahy
  Janáčkovo Kulturní Centrum / Brno
   
       
 

© MV_ Architecture 2014

           
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     
   
   
naspäť