kontakt
   
 
 
interiéry
 
 

byt Radlinského

 

byt Kramáre

 

apartmán Záhorská Bystrica

  Denim HQ Bratislava
   
rodinné domy
dom Litice
dom Černošice
dom Marianka
dom Sliačska
 
bytové domy
rezidencia Priekopnícka
  nadstavba Račianska
  nadstavba Rumančeková
nadstavba Kyjevská
nadstavba Mokrohájska
nadstavba Cyprichova
   
  obchody
  Cent / Ivanka pri Dunaji
  Retail Park Slnečnice
   
  urbanizmus
Zóna D / Južné mesto / Bratislava
 

Františkáni / Bratislava

súťaže

Slovenská Národná Galéria / Bratislava

autori: M. Vojta, J. Studený, I. Vaško, ...... ..........R. Zelenák, J. Veselovský
súťaž: 2010

úžitková plocha: 5200 m2

Návrh prestavby objektov Františkánskeho námestia v Bratislave na nové funkčné využitie. Tézou nášho riešenia je navrhnúť maximálne využitie existujúcich limitov urbanisticko-architektonickej a stavebnej substancie v historickom centre Bratislavy pri rešpektovaní blokového charakteru, parcelizácie, výšky, tvaru striech a ďalších prvkov okolitej zástavby.

Navrhovaná extenzia v smere pokračujúcej línie povrchu historického profilu (rezu) komplexu budov umožnila vygenerovať architektonickú štruktúru nadstavby objektov prekrývajúcu vnútorný átriový priestor nádvoria „dvojpášťovou kopulou“, ktorá nesie v sebe nový architektonicko-dispozičný program celomestského a nadmestského významu – exkluzívne priestory hotela, gastronómie, konferenčných a seminárnych priestorov, spoločenskej sály, a VIP oddychovej plošiny v strešnej krajine historického centra mesta.

Pridanou hodnotou celomestského významu je pre nás vytvorenie exkluzívnej architektúry „novodobej“ funkčnej kopuly nádvoria s atraktívnym ubytovacím zariadením s nadštandartným vizuálnym komfortom a veľkorysou spoločenskou sálou s panoramatickým výhľadom na historické mesto. Riešeniev plnej miere rešpektuje existujúcu historicko-stavebnú substanciu a pridáva nové stavebné objemy „sofistikovanou“ formou „strešnej pyramídy“.

Františkáni / Bratislava
Škola / Úvaly u Prahy
Janáčkovo Kulturní Centrum / Brno
 

© MV_ Architecture 2014

   
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
situácia  
   
 
koncept  
   
 
 
           
     
           
          naspäť